www.panoramaer.dk

Om panoramaer

Jeg ser panoramabilledet som en ofte mere virkelighedstro gengivelse af f.eks. et landskab eller en udsigt end et traditionelt foto i rektangulær eller kvadratisk facon. I en hel del år har jeg derfor, hvor det har været muligt, taget panoramabilleder i form af en række sideordnede fotos af bl.a. landskaber, flotte solnedgange, byer, havne mv. Billederne har jeg sat sammen til panoramaer ved en blanding af computer- og manuelt arbejde.

Ordet ”panorama” betyder bl.a. ”et ubrudt kik på et helt område, der omgiver en betragter” eller ”en vid udsigt over et område” eller ”et billede eller fotografi omfattende et bredt udblik”. Ordet daterer sig til slutningen af det 18. århundrede, og kommer af ”pan” (alt) og græsk ”horama” fra ”horan”, ”at se”. Bl.a. Nudansk Ordbog, 17. udgave.